Kosten Voordeelpakket

Kosten Voordeelpakket

Het VoordeelPakket kent alleen maandelijkse kosten. Bij opmaak, wijziging of royement van de polis worden er dus geen (onverwachte) kosten in rekening gebracht.

Hoe hoog deze maandelijkse kosten zijn is afhankelijk van de producten die in het VoordeelPakket ondergebracht zijn.

Het VoordeelPakket gaat uit van 3 categorieën voor het bepalen van de kosten:

  • woonproducten
  • personenauto
  • bromfiets

De maandelijkse kosten bedragen € 1,50 (inclusief assurantiebelasting), tenzij er producten uit deze categorieën met elkaar gecombineerd worden of er sprake is van meerdere dezelfde producten. Dan bedragen de kosten € 2,25 (inclusief assurantiebelasting).

Voorbeelden:

  • Woonhuis + inboedel + aansprakelijkheid + rechtsbijstand = €1,50
  • Alleen producten uit de categorie wonen en er is geen sprake van meerdere dezelfde producten
  • Woonhuis + woonhuis + inboedel = € 2,25
  • Er is sprake van meerdere dezelfde producten
  • Woonhuis + inboedel + personenauto + bromfiets = € 2,25
  • Producten uit verschillende categorieën