Slotverklaring

Slotverklaring

Rechtsbijstand
Aanvrager verklaart dat hij/zij:
• de afgelopen 5 jaar geen gebruik heeft gemaakt van diensten van een juridisch dienstverlener;
• de afgelopen 5 jaar geen geschil heeft gehad en dat momenteel ook niet heeft of verwacht
• over gezondheid, pensioen, uitkering, erfrecht, reorganisatie, wijziging in een bestemmingsplan, consumentaankopen of financiën;
• met een werkgever, de overheid, de belastingdienst of buren.
Ongevallen
Aanvrager verklaart dat hij/zij:
• en geen enkele van de te verzekeren personen in het verleden een ongeval heeft gehad waardoor hij/zij schade heeft geleden of lijdt en/of waardoor hij/zij een lichamelijk of geestelijk gebrek heeft opgelopen.
• er kennis van te hebben genomen dat er geen dekking is voor ongevallen die hem/haar of andere verzekerde personen overkomen tijdens het beoefenen van gevaarlijke (winter) sporten.
• er kennis van te hebben genomen dat er geen dekking is voor ongevallen tijdens het uitoefenen van een beroep als circusartiest, kermisexploitant, militair of stuntman

Ook dit document ontvangt u na het insturen van de aanvraag per e-mail. Hierin zijn de antwoorden op de gestelde slot- en acceptatievragen vermeld.Pakketverzekeraar.nl

Woonhuis en Inboedel
Aanvrager verklaart dat de woning:
• geen monumentaal pand, woonwagen of woonboot is
• uitsluitend wordt gebruikt voor particuliere doeleinden

Premie berekening

Vergelijk nu online de premies voor al je verzekeringen in het VoordeelPakket