woonhuisverzekering vergelijken

woonhuisverzekering vergelijken

Uw huis is de grootste en waarschijnlijk de duurste aankoop van uw leven. Met onze uitstekende ,Pakket Particulier woonhuisverzekering, verzekert u het tegen schade door brand, storm of inbraak:

 • Keuze eigen risico
 • Uit te breiden met aanvullende dekkingen
 • Dekking bij tijdelijke verhuur van de woning mogelijk
 • Dekking uitgebreid of extra uitgebreid

Met een opstalverzekering (woonhuisverzekering) verzeker je je huis voor het bedrag dat nodig is om je huis opnieuw op te bouwen. Dat noemen we de herbouwwaarde.

Onze woonhuisverzekering: uitgebreid woonhuisverzekering of extra uitgebreid woonhuisverzekeringPakketverzekeraaar.nl

Met een opstalverzekering verzekert u ook schade aan een tuin of bijgebouw.
Voor schade aan de ruiten van uw woning kunt u een aanvullende glasverzekering afsluiten. Deze verzekering geldt ook voor het glas in bijvoorbeeld een windscherm of een terras- of balkonafscheiding.

Alles in één woonhuisverzekering

Met ons VoordeelPakket kunt u diverse verzekeringen , zoals :

 • Opstal
 • Inboedel
 • Auto
 • en motor

in één pakket afsluiten.
Hoe meer verzekeringen in het pakket hoe hoger de pakketkorting is die u krijgt op de woonhuisverzekering.

Opstal gebouwen

Een opstal is een bouwwerk, een door de mens op de grond geplaatst (gestald) object.

Een schutting is eveneens een opstal. Bomen en struiken worden ook wel aangeduid met houtopstand maar zijn geen opstallen.

Er kan een horizontale grens worden aangebracht tussen de grond en het bouwwerk, of het gewas dat zich erop bevindt, een recht van opstal. Zonder opstalrecht vindt namelijk natrekking plaats van het gebouw door de grond.

Het in eigendom hebben van een opstal geeft bijhorende rechten en plichten. Aan een natuurlijk of rechtspersoon kan via een notariële akte recht van opstal verleend worden. Recht van opstal kan ook ontstaan door verjaring.

Een opstal kan ook gedeeltelijk over een waterloop of weg heen zijn gebouwd; dan is er sprake van een overkluizing. Andere bouwwerken kunnen ook in de grond zitten (en zijn dus geen opstal), zoals kelders, rioleringsstelsels, vaarwegen, bruggen, funderingen enz.

Verzekerde som

Bij het aangaan van de verzekering wordt een verzekerde som vastgesteld, die:

 • het bedrag is waarvoor de verzekerde zijn belang wenst te dekken;
 • het maximum aangeeft tot waar schade wordt vergoed;
 • het bedrag aangeeft waarover de premie wordt berekend.

Bij een schade van enige omvang wordt vastgesteld of de verzekerde som wel in overeenstemming is met de waarde van het verzekerde object. Als het goed is, is de verzekerde som gelijk aan de werkelijke waarde.
De verzekerde som kan echter ook hoger of lager zijn dan de werkelijke waarde. Ook kan het voorkomen dat hetzelfde object dubbel verzekerd is. Deze gevallen worden respectievelijk genoemd:

 • onderverzekering;
 • oververzekering;
 • dubbelverzekering.

Bij een opstalverzekering dient de herbouwwaarde verzekerd te worden.
De herbouwwaarde komt overeen met de kosten die moeten worden gemaakt om een soortgelijk gebouw opnieuw te bouwen. Het verzekerd bedrag wordt jaarlijks aangepast (geïndexeerd) aan de hand van de gemiddelde stijging of daling van de bouwkosten, zoals jaarlijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt berekend.